webcounterwebsite

Van Zizenits tot Seijsener  From Zizenits to Seijsener

Seijsener

Op deze site worden de laatste wijzigingen, aanvullingen en nieuwtjes van de Seijsener stamboom weergegeven.

On this site the latest changes, additions and news from the Seijsener family tree are displayed.


Voorkant boek

Op de gekoppelde pagina's kunt u:

 • De digitale stamboom aanvragen
 • Het gedrukte boek bestellen
 • Een wijziging of aanvulling doorgeven
 • De laatste correcties en aanvullingen bekijken
 • De laatste nieuwtjes raadplegen
 • Een vraag stellen aan de auteur (over het boek)

Via het menu kunt u zowel de Nederlands-
als Engelstalige pagina's kiezen die u naar
de genoemde onderwerpen brengen.

Er zijn kleine verschillen tussen de Nederlandse en Engelse versie van het boek: in de Engelse versie worden afgebeelde krantenberichten vertaald en ook enkele Nederlandse begrippen worden nader toegelicht. Ook de "opvulfoto's" aan het einde van elk hoofdstuk kunnen in beide versies verschillen. De stamboomgegevens in beide versies zijn volkomen identiek.

On the linked pages you can:

 • Request the digital family tree
 • Order the printed book
 • Submit a change or addition
 • View the latest corrections and additions
 • Consult the latest news
 • Ask the author a question (about the book)

Through the menu you can choose both
the Dutch and English pages that bring
you to the mentioned topics.

There are minor differences between the Dutch and English versions of the book: in the English version, newspaper articles are translated and some Dutch terms are explained in more detail. Also the "complementary photos" at the end of each chapter may differ in both versions. However, the pedigree data is completely identical in both versions.
Hillegom


© Dick Zwaan, 06-2020

  Zwaan Rechts Zwaan Rechts  

Laatst bijgewerkt: 10 oktober 2020
Last edited: October 10th, 2020