webcounterwebsite

Van Zizenits tot Seijsener  From Zizenits to Seijsener

Geef een aanvulling of correctie door

Seijsener

Via deze pagina kun je aanvullingen of correcties doorgeven.
Alle mutaties die zijn doorgegeven worden op de pagina "Nieuws" in chronoligische volgorde weergegeven, zodat je een lopend
actueel bestand hebt van de stamboom. In gedrukte boeken verschijnt vaak bij de volgende druk een errata-lijst (drukfoutenlijst),
maar ik het het in deze tijd van toenemende digitalisering op deze manier opgelost.
Ps-1. Met "het boek" worden zowel de digitale als de papieren versie bedoeld, in zowel de Nederlandstalige alsook de Engelstalige versie.
Ps-2. Met "Seijseners" worden alle leden van de familiestam bedoeld, inclusief alle varianten op de naam
Ps-3. Raadpleeg eerst de pagina "Bekijk Aanvullingen/Correcties" vóórdat u een mutatie doorgeeft. Mogelijk is dit al bekend.

Aanvullingen

Een aanvulling is het doorgeven van (gegevens van) personen, die nog niet in het boek voorkomen; wat kun je hier als aanvulling doorgeven?

 1. Kinderen die zijn geboren nadat het boek is verschenen, of al eerder zijn geboren, maar nog niet in het boek voorkomen.
 2. Partners die met een Seijsener zijn getrouwd, zijn gaan samenwonen of een andere relatievorm zijn aangegaan en welke partner nog niet in het boek voorkomt.
 3. Ouders van de onder punt 2 genoemde partners.
 4. Namen van ouders van bestaande partners van Seijseners, als die ouders nog niet in het boek zijn opgenomen.
 5. Kinderen die uit de relaties van de onder punt 2 genoemde personen zijn voortgekomen.
 6. Foto's, documenten, wetenswaardigheden, anekdotes, feiten over personen, die nog niet bij de betreffende persoon zijn opgenomen.
Leidsestraat

Foto: Leidsestraat eind 19e, begin 20e eeuw.

 

Correcties

Een correctie is het aanpassen van een geconstateerde onjuistheid in het boek.
Welke correcties kunnen worden doorgegeven?

 1. Verkeerde spelling van voor- en/of achternaam; houd hierbij in gedachten, dat ik de namen noteer volgens de genealogische afspraken, te weten de naam zoals deze in de oudst gevonden akte wordt vermeld. Als in latere akten de naam anders wordt geschreven, of als de persoon een akte ondertekent met een anders gespelde naam, wordt deze naam op mijn Geneanetsite (https://gw.geneanet.org/dickduck) als 'alias' vermeld, maar niet in het boek opgenomen.
 2. Fouten in doop- of geboortedata; Vóór ± 1812 waren geboortedata leidend (via de kerkelijke registers) en ná die datum zijn de geboortedata leidend via de gegevens van de Burgelijke stand. Bij gevonden doopgegevens vóór ± 1812 worden de geboortegegevens (plaats en datum) vaak als "ongeveer" vermeld, omdat deze niet altijd in de doopregisters waren vermeld.
 3. Foutief vermelde gegevens van ouders van partners van Seijseners; deze gegevens zijn niet altijd geverifieerd via de akten en/of gegevens van de Burgerlijke stand.
  Als deze ouders nog niet in het boek voorkomen, kunnen deze via "Aanvullingen" worden doorgegeven.
 4. Gegevens van kinderen van Seijseners, geboren vanaf ± 1910. Door de privacywetgeving (AVG) zijn geboorteakten van de laatste 100 jaar niet te raadplegen. Van deze kinderen zijn vaak alleen de roepnamen bekend en in een aantal gevallen is zelfs geen geboortedatum bekend. Deze gegevens zijn wel relevant om een persoon te kunnen identificeren.
  Ps. Als het gaat om nog niet in het boek vermelde kinderen, dan betreft het een aanvulling, die via de betreffende pagina kan worden doorgegeven.
 5. Gegevens van overleden personen, die in het boek nog niet als overleden zijn vermeld. Ook hier geldt, dat bij overledenen door de AVG geen akten jonger dan 50 jaar geraadpleegd kunnen worden.
 6. Gegevens van huwelijksdata van Seijseners, die in het boek nog niet zijn vermeld. Net als bij de 2 vorige punten geldt, dat bij huwelijken geen akten jonger dan 75 jaar geraadpleegd kunnen worden.
  Ps. Als het gaat om nog niet in het boek vermelde relatie/partner, dan betreft het een aanvulling, die via de betreffende pagina kan worden doorgegeven.
 7. Foto's, documenten, wetenswaardigheden, anekdotes, feiten over personen, die nog niet bij de betreffende persoon zijn opgenomen; deze informatie kan eventueel ook bij Aanvullingen worden doorgegeven.

Bij het doorgeven van aanvullingen of correcties graag zoveel mogelijk gegevens van de betreffende personen doorgeven. Dit is uiteraard voor zover deze gegevens bekend zijn.
Te denken valt aan: Namen (doop-/roepnamen); geboortedatum/-plaats; evt. huwelijksdatum/-plaats en overlijdensdatum/-plaats. Maar, anderzijds ben ik al blij met elk flintertje informatie dat op deze wijze binnenkomt.
Denk ook aan het vermelden van een persoonsnummer (bijv. VII-aa) of een paginanummer waar de melding betrekking op heeft. Dit omdat een aantal namen meerdere keren voorkomt.

Geef een aanvulling of correctie via mail door


© Dick Zwaan, 06-2020

  Zwaan Rechts Zwaan Rechts  

Laatst bijgewerkt: 10 oktober 2020
Last edited: October 10th, 2020