Foto's van Hillegom

Familie zwaan - Genealogische/Historische site van Dick Zwaan

Mijn site bevat stambomen van families Swaan, Swaen of Zwaan, info over Hillegom en Hillegommers. Via het menu hieronder zijn alle pagina's direct te bereiken.

Free track counters
Lovely Counter

Familie Zwaan Hoofdpagina


Welkom op mijn site FamilieZwaan.nl. Deze site bevat de samenvoeging van de voormalige sites "Familiezwaan.nl" en "Swaenpraet.nl" Via de menukeuzes hierboven kun je alle content van beide voormalige sites bekijken.
Hieronder zijn de introducties vermeld, zoals deze op de nog niet samengevoegde sites werden vermeld. De tekst is vrijwel onveranderd overgenomen en gecombineerd tot één nieuwe welkomstpagina.

Voormalige site www.Swaenpraet.nl

Welkomstzwaan

Onder de menuknoppen hierboven vind je steeds als 1e keuze een uitleg over de hieronder gehanteerde begrippen.

Zwemmende Zwaan
  1. Je kunt een aantal families apart doorzoeken via de zgn. Parentelen Zwaan; PDF-documenten vanaf de bron naar diens nageslacht);
  2. Je kunt een aantal families apart doorzoeken via de zgn. H'gomse Stambomen (PDF/Krt) (vanaf de bron naar diens voorgeslacht); deze zijn zowel als document (PDF) alsook als aparte persoonsfiches (Krt) te raadplegen.
  3. Je kunt via de Stambomen Zwaan (Krt) en H'gomse stambomen (Krt) de individuele persoonskaarten opvragen van elk willekeurig lid van de betreffende verzameling: vanuit deze persoonskaart kun je weer doorklikken naar het voor- & nageslacht van de betreffende persoon;
  4. Van aantal families is inmiddels hun parenteel en/of kwartierstaat in boekvorm verschenen. Via menukeuze "Gepubliceerde boeken" vind je hierover meer informatie. In de toekomst zullen hier meer boeken verschijnen.

Zwemmende zwanen

De gegevens op deze site zijn een afgeleide van mijn 'hoofd'site op Geneanet.org. Op die site vind je informatie die uitgebreider en actueler is dan de gegevens op deze site. Gemiddeld tweemaal per jaar ververs ik de gegevens vanuit mijn hoofdsite.

Naar Geneanet

Mijn actuele 'hoofd'site wordt gehost op de site van Geneanet.Org. Klik op de knop hiernaast (opent in een nieuw tabblad).
De basisgegevens van Familiezwaan zijn identiek aan die van Geneanet.Org, maar bij Familiezwaan zijn er meer mogelijkheden tot selectie, weergave etc. Via de zoekvensters rechtsboven kun je op zoek gaan naar één van de ruim 47.000 personen op mijn site.

Disclaimer

Ik ben in 2005 begonnen met mijn naspeuringen, dus al bijna 20 jaar heb ik uit diverse bronnen gegevens verzameld. Ik heb hierbij de meest mogelijke zorgvuldigheid betracht (gevonden info op meerdere bronnen geraadpleegd), maar ik besef, dat het niet uit te sluiten is, dat er fouten in mijn bestanden voorkomen. Voor het verzamelen van mijn gegevens maak ik zoveel mogelijk gebruik van (digitale) (semi-)overheids- en regionale archieven; veel, maar nog niet alles daarvan is al beschikbaar, ook in verband met de geldende regels van de AVG (Privacywet). Daarom maak ik regelmatig gebruik van informatie die door derden is verzameld. Waar dat van belang is heb ik de bron daarvan vermeld (alleen op Geneanet!).
Als u aanvullingen, verbeteringen of andere opmerkingen heeft over de inhoud van mijn site, dan zou ik het op prijs stellen als u dit via het contactformulier met mij wilt delen.

Voormalige site www.Familiezwaan.nl

Hillegom & de Hillegommers

Op deze site geef ik nadere informatie over het dorp Hillegom, haar geschiedenis en haar (vroegere) bewoners. Deze informatie is door mij bijeengebracht uit diverse bronnen en verwerkt binnen deze site. U vindt o.a. gegevens over het ontstaan van Hillegom, een (persoonlijke) literatuurlijst over Hillegom specifiek en de Bollenstreek in het bijzonder. Daarnaast zijn enkele handige links opgenomen naar andere websites, waar informatie over Hillegom te vinden is.

Hillegoms bekendste gedicht

'Vermaaklijk Hillegom

't Vermaaklijk Hillegom, omringd aan alle zijden,
met lanen, duinen en voortreffelijke weiden
Geeft haar bewoonderen den grootsten overvloed
Van boom en veldgewas,
't geen hun voor armoe hoedt.


Een andere informatiebron vormen de Burgerlijke Stand gegevens vanaf 1811 t/m 1907 van de Gemeente Hillegom. Deze zijn gebundeld onder de menuknop [Hillegom(mers]. Hierin zijn alle geboorten, huwelijken en overlijdens uit de genoemde periode terug te vinden.

Kerkplein in winterse tooi

De Burgerlijke Stand-registers zijn zodanig verwerkt dat elke gebeurtenis op een aparte regel is weergegeven, doorzoekbaar op allerlei steekwoorden etc.
Via de menukeuzes bovenaan elke pagina kunt u vanaf vrijwel elke pagina direct doorklikken naar andere onderdelen. Bij sommige menukeuzes is een informatiepagina toegevoegd waarop wordt toegelicht wat u onder die knop kunt vinden en welke pagina's onder de betreffende knop zijn te vinden.
Mocht u op-, aanmerking en/of aanvullingen hebben, dan houd ik me daarvoor aanbevolen; u kunt op de contactpagina zie hoe u met mij in contact kunt komen.

Hillegom in vogelvlucht

Ik wens u, lezer, veel plezier toe op mijn site (en kom nog eens terug!).Via de contactpagina (Menu Info- & hulpmiddelen) kunt u mij uw opmerkingen melden. Ik ben u zeer erkentelijk voor uw eventuele op- en aanmerkingen.

search engine by freefind advanced
Ontwerp: OneSwan 2024 OneSwan Laatst bijgewerkt: juni 2024