Free track counters
Lovely Counter
Foto's van Hillegom

Wil je zelf ook je eigen stamboom beginnen?

Als je zelf ook wilt beginnen met het uitzoeken van je stamboom, maar je niet weet waar en hoe je moet beginnen, dan kan ik je misschien op weg helpen. Ik heb namelijk een korte handleiding gemaakt die je daarin op weg kan helpen. Deze handleiding vind je onder de menukeuze "Overige" als Handleiding Genealogie. Daar vind je ook het plaatsnamenregister zoals ik deze in al mijn stambomen gebruik. Deze wordt o.a. in de handleiding genoemd.
Wellicht kan je daarmee een start maken bij deze verslavende hobby.

Kwartierstaten

Stambomen kunnen in verschillende varianten voorkomen. De meest gebruikte varianten zijn:

De stambomen onder de menuknop "Kwartierstaten" worden weergegeven als Kwartierstaten, waarbij van de 'hoofd'persoon in lijstvorm alle tot nu toe gevonden voorouders in rechte lijn worden weergegeven.De lijsten zijn uitgevoerd als Pdf-bestanden.
Door de 'Stichting Vrienden van Oud Hillegom' is in 2001 het 'Kwartierstatenboek van 15 Hillegomse families' gepubliceerd; geschreven door Tonny Nieuwenhuizen-Fransen, Thea Steenvoorden-Lagerweij en Cock Lemmers. Dit kwartierstatenboek vermeldt de kwartierstaten - voor zover teruggevonden - van deze Hillegomse families en is grotendeels bijeengebracht door vele honderden uren archiefbezoek. Door de toenemende digitalisering van archieven is het tegenwoordig eenvoudiger om informatie over voorouders te achterhalen. Ik heb deze kwartierstaten uitgebreid met door eigen onderzoek in digitale archieven teruggevonden personen; hierdoor kunnen aan de namen in het oorspronkelijke kwartierstatenboek vele honderden personen toegevoegd worden.
Met toestemming van de genoemde 'Stichting Vrienden van Oud Hillegom' mag ik de gegevens uit het boek samen met mijn eigen naspeuringen op mijn sites publiceren. Doordat ik mezelf (hoewel hier niet geboren) als 'Hillegommer' beschouw (ruim 54 jaar hier woonachtig) heb ik aan deze 15 Hillegomse families - bescheiden als ik ben - mijn éigen kwartierstaat toegevoegd.
Aangezien dit onderzoek zeer tijdrovend is, zal het enige jaren vergen vˇˇrdat alle 15+1 genoemde families zijn uitgezocht. Op dit moment zijn - naast mijn eigen kwartierstaat - 5 families geheel uitgewerkt. Mogelijk worden deze kwariterstaten op enig moment in boekvorm gepubliceerd.

De volgende families komen in het boek voor:

01. Berbee (nog uit te werken) 09. van Maris (nog uit te werken) Kwartierstatenboek

Kwartierstatenboek 2.0

Inmiddels ben ik begonnen met het uitwerken van de afzonderlijke kwartierstaten in individuele kwartierstatenboeken. Deze zullen in de periode 2023 - 2028 verschijnen.
De voortgang hiervan is te volgen via mijn boekenlijst, via Klik hier (opent in een nieuw tabblad)

02. van Dam (nog uit te werken) 10. MŘlstegen (gereed)
03. van Kampen (nog uit te werken) 11. Otte (nog uit te werken)
04. Koppers (gereed) 12. van der Reep (gereed)
05. Langeveld (gereed) 13. van Roode (nog uit te werken)
06. van der Lans (nog uit te werken) 14. Seijsener (gereed)
07. Lemmers (nog uit te werken) 15. Zeestraten (nog uit te werken)
08. van Lierop (nog uit te werken) 016. Zwaan (gereed)
"Zwaan" is extra toegevoegd; komt niet in boek voor.]

Hoewel ik bij mijn naspeuringen de meeste zorgvuldigheid heb betracht is het niet uitgesloten dat hierin onjuistheden voorkomen. Mocht dat het geval zijn dan stel ik het op prijs om mogelijke fouten, aanvullingen en opmerkingen van u te ontvangen. Via het contactformulier kunt u daarover met mij in contact komen.
Via de contactpagina kunt u uw op-/aanmerkingen melden. Ik ben u zeer erkentelijk voor uw bijdragen.

search engine by freefind
Ontwerp: OneSwan 2016   Laatst bijgewerkt: september 2023