Free track counters
Lovely Counter
Foto's van Hillegom

Beschrijving en kleine kroniek van de Gemeente Hillegom


Het boek "Beschrijving en kleine kroniek van de Gemeente Hillegom" is in 1916 uitgegeven door de Firma H. Hamberg Jz. te Hillegom en gedrukt door de "Stoomdrukkerij Firma H. Hamburg Jz" te Hillegom.
De auteur is J.B. van Loenen.

Voorkant Kroniek
Titelpagina Kroniek Uitgeverij

Het boek is voorzien van vele foto's en tekeningen en geeft een beeld van Hillegom rond het begin van de 20e eeuw, waar de schrijver - net zoals eerder Ds. Craandijk - Hillegom al wandelend doorkruist. Maar waar Ds. Craandijk "slechts" 5 pagina's aan Hillegom wijdt, wordt het dorp Hillegom in deze kroniek in ruim 150 pagina's beschreven. Daarnaast bevat het boek ook nog een vele pagina's met interessante bijlages, zoals daar o.a. zijn (tussen haakjes aantal pagina's):

  • Lijst der Beleeningen enz. van het Ambacht Hillegom (10)
  • Uit het "Repertorium van de Heerlijckheyt Egmondt" (9)
  • Van een grint-molen, malende door den windt, en van Den Heer vrij gekocht (2)
  • De eed, welken de Ridders, Knapen en Steden den Hertoge van Bourgonje zwoeren. In julij 1428 (1)
  • Eedformulier (15e eeuw, einde (1)
  • Alphabetische lijst der Illustraties (3)
  • Alphabetische lijst van Personen en Zaken (10)


Het boek is inmiddels een collectors-item en vrijwel niet meer te verkrijgen. Als het al beschikbaar is, dan bij een antiquariaat- annex boekhandel.

Ik heb het in mijn bezit zijnde (puntgave!) boek pagina voor pagina gescand en zodanig bewerkt dat alle pagina's vrijwel hetzelfde formaat en dezelfde lay-out hebben. Daarna zijn de gescande pagina's omgezet naar PDF-formaat en samengevoegd naar één totaaldocument.
Het boek is integraal (alleen lege pagina's zijn verwijderd) gepubliceerd op mijn site. Via de menuknoppen van uw PDF-reader kunt u door het boek bladeren, de pagina's vergroten en verkleinen en zo de inhoud tot u nemen. Via onderstaande link kunt u het digitale boek openen; het opent in een apart tabblad.   

Open Kroniek


Afhankelijk van uw internetsnelheid kan het inladen van ruim 100 pagina's enkele seconden duren !Via de contactpagina kunt u uw op-/aanmerkingen melden. Ik ben u zeer erkentelijk voor uw bijdragen.

search engine by freefind
Ontwerp: OneSwan 2016   Laatst bijgewerkt: september 2023