Free track counters
Lovely Counter
Foto's van Hillegom

't Vermaaklijk Hillegom

't Vermaaklijk Hillegom, omringd aan alle zijden
met lanen, duinen en voortreffelijke weiden
Geeft haar bewoonderen den grootsten overvloed
Van boom en veldgewas,
't geen hun voor armoe hoedt.

Welkom op mijn site Hillegom/Hillegommers


Op deze site geef ik nadere informatie over het dorp Hillegom, haar geschiedenis en haar (vroegere) bewoners. Deze informatie is door mij bijeengebracht uit diverse bronnen en verwerkt binnen deze site. U vindt o.a. gegevens over het ontstaan van Hillegom, een (persoonlijke) literatuurlijst over Hillegom specifiek en de Bollenstreek in het bijzonder. Daarnaast zijn enkele handige links opgenomen naar andere websites, waar informatie over Hillegom te vinden is.


Een andere informatiebron vormen de Burgerlijke Stand gegevens vanaf 1811 t/m 1907 van de Gemeente Hillegom. Deze zijn gebundeld onder de menuknop [Burgerlijke Stand].

Kerkplein in winterse tooi

De Burgerlijke Stand-registers zijn zodanig verwerkt dat elke gebeurtenis op een aparte kaart is weergegeven, doorzoekbaar op allerlei steekwoorden etc.
Ps. voor deze documenten moet u wel beschikken over een PDF-lezer (Adobe, Fox etc.)
Via de menukeuzes bovenaan elke pagina kunt u vanaf vrijwel elke pagina direct doorklikken naar andere onderdelen. Bij sommige menukeuzes is een informatiepagina toegevoegd waarop wordt toegelicht wat u onder die knop kunt vinden en welke pagina's onder de betreffende knop zijn te vinden.


Mocht u op-, aanmerking en/of aanvullingen hebben, dan houd ik me daarvoor aanbevolen; u kunt op de contactpagina zie hoe u met mij in contact kunt komen.

Ik wens u veel leesplezier op mijn site.
Via de contactpagina kunt u uw op-/aanmerkingen melden. Ik ben u zeer erkentelijk voor uw bijdragen.

search engine by freefind
Ontwerp: OneSwan 2016   Laatst bijgewerkt: september 2023