Free track counters
Lovely Counter
Foto's van Hillegom

Hillegom


NS Station Hillegom
Gemeentevlag Hillegom
Hillegom Dorpsplein


Op deze pagina's nadere informatie over Hillegom (specifiek) en de Bollenstreeek/-handel (algemeen) gegeven

  1. Geschiedenis: Een artikel waarin in vogelvlucht het ontstaan en de ontwikkeling van het dorp Hillegom wordt verteld.
    Ook wordt hierin terloops het ontstaan van de bollenkwekerij en -handel genoemd.
  2. Literatuurlijst: Over Hillegom, de Bollenstreek en de (bloem)bollenhandel zijn in de loop der jaren vele boeken verschenen. Een groot aantal daarvan (enkele tientallen) zijn inmiddels in mijn bezit. In de literatuurlijst een opgave van publicaties waarover ik momenteel beschik. In enkele gevallen wordt via een interne link over een bepaald boek een nadere omschrijving gegeven.
    Ps. Overigens zijn deze boeken uiteraard niet te koop, maar als iemand titels heeft waarover ik niet beschik, houd ik me aanbevolen.......
  3. Nuttige Links: Er zijn diverse sites met informatie over Hillegom en de directe omgeving. Op die pagina heb ik er een aantal genoemd.
    Aanvullingen (non-commercieel) en meldingen van eventueel niet werkende links zijn altijd welkom. U kunt hiervoor mijn contactformulier gebruiken.Via de contactpagina kunt u uw op-/aanmerkingen melden. Ik ben u zeer erkentelijk voor uw bijdragen.

search engine by freefind
Ontwerp: OneSwan 2016   Laatst bijgewerkt: 24 juni 2022