Free track counters
Lovely Counter
Foto's van Hillegom

Beminde zusters

Beminde zusters voorpagina Auteur Tineke HendriksBeminde zusters" is een geromantiseerd verhaal dat zich voor een deel in het Hillegom van 1936 tot 1983 afspeelt. De auteur is Tineke Hendriks (zie foto). Haar moeder - in het boek Neel Zandee genoemd - is de hoofdpersoon in deze roman. Neel groeit op in een katholiek gezin in de Bollenstreek (Hillegom). Het boek vertelt het verhaal van haar leven vanaf ca. 1936 tot aan haar overlijden eind 1983.

Tekst boekkaft: Neel Zandee groeit op in een streng katholiek gezin in de Bollenstreek. Wanneer haar lievelingszus in 1936 als non intreedt, vlucht Neel in een huwelijk met een weduwnaar met zeven kinderen. De geboorte van haar eigen kinderen brengt haar de vreugde van het moederschap en ook de worsteling met een samengesteld gezin. Gesteund door haar geloof, stroopt ze de mouwen op om zowel moeder als stiefmoeder te zijn. Maar het moderne leven doet zijn intrede en het gezag van de kerk brokkelt af. Als haar dochter in de jaren zeventig gaat samenwonen zonder papiertje verliest ze alle houvast. Heeft ze het dan z verkeerd gedaan?

(Fictieve) feiten uit het boek

In het boek lopen feit en fictie door elkaar. Als objectief lezer kun je de volgende feiten uit het boek halen:

Het gezin Zandee bestaat uit:

 1. Vader Zandee; op latere leeftijd reumatisch. Hij is op 1 januari 1945 in het ziekenhuis in Haarlem overleden;
 2. Moeder Zandee, afkomstig uit een boerenfamilie uit Rijnsburg. Zij is in 1957 thuis in de Brouwerlaan overleden;
 1. Gon (Gonneke, Gonda); zij is in 1936 ingetreden in het Julianaklooster te Heiloo (Liefdezusters van Juliana de Falconieri). Gon is 1907 geboren;
 2. Neel (Nelleke, Kneel, Cornelia) is de hoofdpersoon in het boek. Zij is 1908 geboren en 1983/1984 overleden. Neel is in 1946/1947 getrouwd met weduwnaar P(iet) J. Versteeg uit Voorburg.
 3. Trijn (Trieneke) is geboren 1917;
 4. Henk. Hij is later met "Mia" getrouwd. Na hun huwelijk hebben Henk en Mia eerst bij zijn moeder in de Brouwerlaan ingewoond;

Naast deze 4 kinderen komen nog 4 kinderen in het boek voor, die niet meer thuis wonen:

 1. Piet, getrouwd met Dora. Zij hebben 5 kinderen, waaronder een 'Fransje' en een 'Bertje'. Piet en Dora wonen bij of boven het bedrijf "Gebroeders Zandee", dat Piet samen met broer Jan drijft;
 2. Jan, medefirmant van "Gebroeders Zandee", gehuwd met Rie;
 3. Riek. Zij was al eerder in het klooster ingetreden. Zij is tussen februari en mei 1945 door een ongelukkige val (in Amsterdam) om het leven gekomen;
 4. Ank. Zij is in 1936 (waar het verhaal begint) reeds overleden.

Overige feiten, die in het boek zijn te lezen:

Tot zover de belangrijkste feiten, die uit het boek de lezer voorschotelt.Van Fictie naar Feiten


Als subjectief lezer, opgegroeid in Hillegom krijg je toch een dj vu gevoel; het komt allemaal soms wel erg bekend voor. De sleutel is het bedrijf Gebroeders Zandee, dat vlak bij de Beek gevestigd moet zijn geweest. In dat geval komt de naam van de familie Berbee al snel bovendrijven: zij hadden (tot ca 1985) op de Van den Endelaan een transportbedrijf en Henk Berbee (van de blauwe Opel) had daar een garagebedrijf en subdealerschap van Opel automobielen. De achterzijde van het transportbedrijf kwam vlak bij de Hillegommerbeek uit. Het garagebedrijf van Henk Berbee grensde aan de achterzijde aan de Vinkenlaan. De achterzijde van het woonhuis van Piet grensde aan de achterzijde van het transportbedrijf en aan de voorzijde aan de Hillegommerbeek(kade).


In het archief van de Gemeente Hillegom is de gezinskaart van n 1916 gevonden. De informatie hierop komt vrijwel naadloos overeen met de in het boek vermelde gegevens. Ook wordt duidelijk hoe de auteur aan de naam Zandee is gekomen. Dit is namelijk een combinatie van de namen van de ouders van het gezin: (Zandbergen + Berbee = Zandee).


Gezinskaart van de familie Berbee

Gezinsblad Familie Berbee 1917


Volgens de bovenstaande gezinskaart bestond het gezin uit (door mij aangevuld met nader gevonden informatie in diverse archieven en bronnen) :

 1. Vader Hendrikus Johannes (Hein) Berbee, geb. 6 september 1867 / overl. 1 januari 1945;
 2. Moeder Trijntje Zandbergen geb. 3 oktober 1868 / overl. 2 maart 1957. Trijntje en Hendrikus zijn op 23 november 1899 te Rijnsburg getrouwd.
 1. Anna Cornelia (Ank ) geb. 10 nov. 1900 / overl. 19 nov. 1926. Zij wordt in het boek alleen zijdelings als overleden dochter genoemd;
 2. Petrus Johannes (Piet ) geb. 20 febr. 1902 / overl. 22 febr 1973. Gehuwd 30 januari 1930 met Antonia v/d Berk geb. 16 maart 1905 / overl. 19 januari 1987;
 3. Johannes Cornelis (Jan ) geb. 27 april 1903 / overl. 26 nov 1991. Gehuwd 31 januari 1934 met Maria Agatha Schoonderwoerd geb. 1 december 1910 / overl. 28 december 1988;Uitsnede voorpagina boek
 4. Cornelia Hillegonda geb. 30 september 1904 / overl. 17 nov. 1906. Zij wordt in het boek niet genoemd Zij staat niet op deze gezinskaart omdat zij al in 1906 is overleden;
 5. Hendrika Johanna (Riek ) geb. 13 februari 1906 / overl. 1945. Zij was ook kloosterlinge;
 6. Cornelia Hillegonda (Neel ) geb. 11 oktober 1907 / overl. 3 december 1983. Neel is de hoofdpersoon in het boek. Zij is 1947 getrouwd met Piet Hendriks (1902-1981);
 7. Hillegonda Petronella (Gon ) geb. 3 januari 1909 / 1 nov. 2001. (religieuze naam: Zuster Claudia);
 8. Hendrikus Martinus (Henk) geb. 8 maart 1910 / overl. 7 november 1992. Hij is 16 nov. 1948 getrouwd met Johanna Agatha Weijers geb. 23 juli 1916 / overl. 31 jan. 2001. Hendrik is de latere Opel-subdealer / garagehouder die zijn bedrijf aan de Van den Endelaan had, naast het transportbedrijf;
 9. Wilhelmina Catharina geb. 5 oktober 1911 / overl. 5 januari 1913. Zij komt in het boek niet voor.
 10. Quirinus Johannes geb. 15 oktober 1913 / overl. 27 juni 1914. Hij komt in het boek niet voor.
 11. Catharina (Trijn ) geb. 31 augustus 1916. Zij is later getrouwd met Jan Moolenaar.

Foto voorpagina boek "Beminde Zusters"

Op de voorpagina van het boek zijn een 3-tal dames (n met een kind) afgebeeld, staand en zittend op de "Kwakel" over de Hillegommerbeek. Links zit Trijn Berbee, (nr 11 hierboven), in het midden staat Bertha Vos (een vriendin van Trijn) en rechts een tot dusver onbekend persoon (wellicht ook een vriendin van beide andere dames). Het kind is Jan, zoon van Jan Cornelis Berbee (Jan nr 3 hierboven).


Foto gezin Berbee

Gezin Berbee ca 1917

Deze foto van het gezin Berbee zal eind 1916, begin 1917 zijn gemaakt. Op de foto zijn alle op dat moment levende gezinsleden afgebeeld.
Achtergrond v.l.n.r.:
Johannes Cornelis (Jan); Anna Cornelia (Ank); Petrus Johannes (Piet) en Hendrika Johanna (Riek).
Voorgrond v.l.n.r.:
vader Hendrikus Johannes; Cornelia Hillegonda (Neel); Hillegonda Petronella (Gon); Hendrikus Martinus (Henk) en moeder Trijntje met op haar schoot Catharina (Trijn).

Geraadpleegde bronnen


Laatste update april 2017Via de contactpagina kunt u uw op-/aanmerkingen melden. Ik ben u zeer erkentelijk voor uw bijdragen.

search engine by freefind
Ontwerp: OneSwan 2016   Laatst bijgewerkt: september 2023