Foto's van Hillegom

Familie zwaan - Genealogische/Historische site van Dick Zwaan

Mijn site bevat stambomen van families Swaan, Swaen of Zwaan, info over Hillegom en Hillegommers. Via het menu hieronder zijn alle pagina's direct te bereiken.

Free track counters
Lovely Counter


Vier generaties op 1 foto

4 generaties Kort-Zwaan

Deze foto (zomer 1951) is een unieke foto: hierop staan 4 generaties afgebeeld: Linksachter mijn grootmoeder Hazina Marina Kort-Langmuur (ouwe Sien); daarnaast mijn overgrootmoeder (opoe) Marijtje Langmuur-Schaap (échte 'Katwijkers'kennen/kenden haar als "Marijtje de Brandsel"); vóór haar mijn moeder, Hazina Maria Zwaan-Kort (jonge Sien) met op haar schoot ikzelf, Dirk Zwaan.

Wie ben ik ?

Mijn geboortehuis 'Rondom Wind'

Persoonlijke gegevens

Mijn naam is Dirk (Dick) Zwaan en ik ben in 1951 in Noord-Holland geboren, in de (toenmalige) gemeente Zijpe, plaatselijk bekend als het gehucht "de Stolpen". Op dit moment is "de Stolpen" onderdeel van de gemeente Schagen.
Mijn geboortehuis was 'vrijstaand'; de dichtstbijzijnde buren woonden plm. 250 meter weg. Doordat de wind vrij spel had op de open vlakte heeft mijn vader het huis voorzien van het bord "Rondom Wind". Het adres was lokaal bekend als F 122, omdat niet alle straten en wegen in de Zijpe toen al namen hadden. In de 70'er jaren is het huis afgebrand en vervangen door een riante villa.

In 1966 is ons gezin naar Hillegom (Zuid-Holland) verhuisd en daar woon ik nog steeds met veel plezier.
In 1996 ben ik in Vietnam getrouwd met My Hang en in 1997 is zij met onze twee kinderen in Nederland komen wonen.

Pasfoto Dick Zwaan

Wonen en Werk

Wij wonen in het zuiden van Hillegom, in de wijk "Elsbroek", waar wij een hoekhuis bewonen met een fraaie waterpartij recht voor onze deur.

Achter de geraniums

Vanaf 1968 t/m 2013 ben ik ruim 45 jaar werkzaam bij één werkgever geweest. Ik heb daar diverse functies uitgeoefend; de laatste 20 jaar als Senior Medewerker Facilitaire Services, waarbij ik collega's voorzag van vooral (computer- & software-) technische en logistieke ondersteuning. Door een reorganisatie ben ik sinds 2014 werkloos en kan daardoor meer tijd besteden aan mijn hobby's. Inmiddels ben ik gepensioneerd en geniet van mijn pensioen. Maar, 'achter de geraniums zitten' is niet mijn 'ding'. Dan wijd ik me liever aan mijn hobby's


Hobby's

Vic 20

Bij mijn hobby's heeft techniek altijd centraal gestaan. Toen Personal Computers populair werden, was ik één van de eersten, die zoiets aanschaften: een Commodore Vic-20 (de voorloper van de Commodore 64). Je moest de Vic-20 op de TV aansluiten, dus later ben ik overgestapt op de fameuze Radio Shack Tandy TRS 80; dat was al een 'echte' computer, die op MS-DOS draaide. Uiteindelijk ben ik nu bezig met een moderne PC, voorzien van alle toeters en bellen.

In 2006 is na een toevallige ontmoeting met enkele familieleden het idee ontstaan, om een reünie voor de familie Zwaan te organiseren. Om eens meer van onze familie te weten te komen heb ik informatie opgevraagd bij mijn (oud)ooms en -tantes. Vervolgens ben ik gaan spitten op Internet en al snel had ik de gegevens van mijn betovergrootouders te pakken. Op dat moment sloeg het virus van de Genealogie genadeloos toe. Door me steeds meer te verdiepen in allerlei bestanden, (digitale) archieven en gegevens van mede-onderzoekers op Internet, vond ik genoeg informatie om een stamboom van onze familie (bloedlijn vader-op-vader) te maken, die teruggaat tot het jaar 1545. Daar vond ik mijn stambetovergrootvader "Jacob Swaen" en mijn stambetovergrootmoeder "Weijntgen Adriaensdr". Van daaruit heb ik weer via hun kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen etc. teruggezocht, zodat ik uiteindelijk een groot deel van het nageslacht van Jacob en Weijntgen in beeld heb.

Omdat ik toch bezig was, ben ik in 2018 begonnen met het uitzoeken van het voorgeslacht van de familie Kort, de geslachtsnaam van grootvader van moederszijde. Dit heeft geleid tot ca. 325 nieuwe loten aan de stam(boom), die echter deels al voorkwamen in de stamboom van het voorgeslacht van vaderszijde. Vervolgens in 2022 ook meteen maar de stam Langmuur (geslachtsnaam van grootmoeder van moederszijde) uitgezocht. Dit leverde weer honderden nieuwe namen op, waaronder ook een paar honderd Zweedse voorouders, omdat de oudst bekende Langmuur-voorouder en zijn kinderen afwisselend in Zweden en in Nederland woonden en in beide landen nageslacht voortbrachten.

Al mijn onderzoeken zijn letterlijk en figuurlijk geschiedenis: door het virus besmet ging ik steeds meer informatie opnemen in mijn database en uiteindelijk heeft dit geleid tot het publiceren ervan via 2 verschillende sites, waarvan "Familiezwaan" er één van is.Via de contactpagina (Menu Info- & hulpmiddelen) kunt u mij uw opmerkingen melden. Ik ben u zeer erkentelijk voor uw eventuele op- en aanmerkingen.

search engine by freefind advanced
Ontwerp: OneSwan 2024 OneSwan Laatst bijgewerkt: juni 2024