Foto's van Hillegom

Familie zwaan - Genealogische/Historische site van Dick Zwaan

Mijn site bevat stambomen van families Swaan, Swaen of Zwaan, info over Hillegom en Hillegommers. Via het menu hieronder zijn alle pagina's direct te bereiken.

Free track counters
Lovely Counter


Parentelen

Definitie parenteel

Volgens Wikipedia: Een parenteel is in de genealogie een opstelling van een stamouderpaar of alleen een stamvader of een stammoeder (generatie I) met hun kinderen (generatie II) en al hun verdere afstammelingen, zowel in mannelijke als in vrouwelijke lijn uitgewerkt. Een parenteel lijkt een beetje op een omgedraaide kwartierstaat. Een parenteel wordt meestal als een tekstbestand weergegeven.

In mijn database komen duizenden personen voor met de naam (de/van de/van der) Zwaan, Swaan of Swaen. Omdat dit voor problemen bij het zoeken kan zorgen, heb ik - naast mijn totaalbestand - ook enkele - niet met elkaar verbonden - takken apart gegroepeerd. Het betreft takken met meer dan 100 personen, die één van de hiervoor genoemde namen dragen. Totaal betreft dit ruim 16.250 personen (incl. partners, schoonouders en aangetrouwden met hun kinderen, die uiteraard niet allemaal de namen dan Swaen, Swaan of Zwaan voeren).

De takken heb ik benoemd met zelfgekozen namen, die verwijzen naar de plaats of streek waar de stamouders afkomstig waren of de plaats/streek waar de meeste vertegenwoordigers van deze stam wonen of hebben gewoond. De parentelen openen in een apart tabblad; door dat tabblad te sluiten keert u weer terug in dit scherm.
Bij de aantallen geldt: 1e getal is het totaal aantal / 2e getal is aantal is aantal leden met namen Swaen, Swaan en Zwaan (de/van de/van der); peildatum: juni 2024.
De getoonde familietakken zijn:

 1. Tak Egmond met stamouders Jan Zwaan ( Geb. ± 1575) en een onbekende echtgenote. De verzameling bestaat uit 1.534/630 personen.
 2. Tak Enkhuizen met stamouders N.N. Zwaan ( Geb. ± 1630) en een onbekende echtgenote. De verzameling bestaat uit 1.729/485 personen.
 3. Tak Groningen met stamouders Benedictus Benjamins de Swaan (geb. onbekend) en Rekekka N.N.. Deze verzameling bestaat uit 217/104 personen.
 4. Tak Hardenberg met stamouders Berend van der Zwaan (geb. onbekend) en Onbekende echtgenote. Deze verzameling bestaat uit 234/97 personen.
 5. Tak Langeraar met stamouders Pieter van der Swaan (vóór 1750 - ??) en Anna Catharina Hoffschultz. Deze verzameling bestaat uit 287/197 personen.
 6. Tak Maarssen met stamouders Jacob Swaan (± 1716 - 1777) en Aaltje Bronkhorst (1717-1783). Deze verzameling bestaat uit 975/275 personen.
 7. Tak Nieuwveen met stamouders Cornelis Michels van der Swaan (vóór 1660 - ??) en Annigje Cornelisdr N.N.. Deze verzameling bestaat uit 484/169 personen.
 8. Tak Ridderkerk met stamoudersAriën Base (ca. 1500 - ??) en een onbekende echtgenote. Deze verzameling bestaat uit 885/188 personen.
 9. Tak ('Oude') Rijnstreek met stamouders Jacob Zwaan (± 1545 - 1609) en Weijntgen Adriaensdr. Deze verzameling bestaat uit 5.168/1.902 personen.
  Dit is de tak, waartoe ik zelf ook behoor.
 10. Tak Ter Aar-Langeraar met stamouders Dirc van der Swaen en Onbekend Deze verzameling bestaat uit 1.538/633 personen.
 11. Tak Veluwe met stamouders Hendrick Brantsz N.N. en Alijd Beertsdr N.N.. Deze verzameling bestaat uit 1.083/336 personen.
 12. Tak West-Friesland (N-H) met stamouders Pieter Willemsz Swaan (1792 - ?) en Maaike Jansdr Stam (1788 - ?). Deze verzameling bestaat uit 1.841/612 personen.
 13. Tak Zuid-Westhoek Friesland (Súdwest-Fryslân) met stamouders Wouter Zwaan (Geb. ± 1640) en Aath Haijtjes (Geb. ± 1640). Deze verzameling bestaat uit 410/121 personen.

Wil je zelf ook je eigen stamboom beginnen?

Als je zelf ook wilt beginnen met het uitzoeken van je stamboom, maar je niet weet waar en hoe je moet beginnen, dan kan ik je misschien op weg helpen. Ik heb namelijk een korte handleiding gemaakt die je daarin op weg kan helpen. Deze handleiding vind je onder menukeuze Info-/hulppagina's als Handl Genealogie. Daar vind je ook een lijst met plaatsnamen zoals ik deze in al mijn stambomen gebruik. Deze wordt o.a. in de handleiding genoemd. Wellicht kan je daarmee een start maken bij deze verslavende hobby.

Laatst bijgewerkt: 1 juni 2024Via de contactpagina (Menu Info- & hulpmiddelen) kunt u mij uw opmerkingen melden. Ik ben u zeer erkentelijk voor uw eventuele op- en aanmerkingen.

search engine by freefind advanced
Ontwerp: OneSwan 2024 OneSwan Laatst bijgewerkt: juni 2024