Foto's van Hillegom

Familie zwaan - Genealogische/Historische site van Dick Zwaan

Mijn site bevat stambomen van families Swaan, Swaen of Zwaan, info over Hillegom en Hillegommers. Via het menu hieronder zijn alle pagina's direct te bereiken.

Free track counters
Lovely Counter

Wil je zelf ook je eigen stamboom beginnen?

Als je zelf ook wilt beginnen met het uitzoeken van je stamboom, maar je niet weet waar en hoe je moet beginnen, dan kan ik je misschien op weg helpen. Ik heb namelijk een korte handleiding gemaakt die je daarin op weg kan helpen. Deze handleiding vind je onder de menukeuze "Info-/hulppagina's" als Handl. Genealogie. Daar vind je ook het plaatsnamenregister zoals ik deze in al mijn stambomen gebruik. Deze wordt o.a. in de handleiding genoemd.
Wellicht kan je daarmee een start maken bij deze verslavende hobby.

Stamboomoverzichten

Stambomen kunnen in verschillende varianten voorkomen. De meest gebruikte varianten zijn:

Bij de stambomen onder de menuknop "H'gomse Stambomen (Krt) " worden van de elke persoon in de afzonderlijke gegevensverzamelingen alle tot nu toe gevonden voorouders in rechte lijn weergegeven. Elk lid wordt op een apart fiche afgebeeld. Zie menukeuze Stambomen Zwaan (Krt) - Uitleg stambomen.

Door de 'Stichting Vrienden van Oud Hillegom' is in 2001 het 'Kwartierstatenboek van 15 Hillegomse families' gepubliceerd; geschreven door Tonny Nieuwenhuizen-Fransen, Thea Steenvoorden-Lagerweij en Cock Lemmers. Dit kwartierstatenboek vermeldt de kwartierstaten - voor zover teruggevonden - van deze Hillegomse families en is grotendeels bijeengebracht door vele honderden uren archiefbezoek. Door de toenemende digitalisering van archieven is het tegenwoordig eenvoudiger om informatie over voorouders te achterhalen. Ik heb deze kwartierstaten uitgebreid met door eigen onderzoek in digitale archieven teruggevonden personen; hierdoor kunnen aan de namen in het oorspronkelijke kwartierstatenboek vele honderden personen toegevoegd worden.
Met toestemming van de genoemde 'Stichting Vrienden van Oud Hillegom' mag ik de gegevens uit het boek samen met mijn eigen naspeuringen op mijn sites publiceren. Doordat ik mezelf (hoewel hier niet geboren) als 'Hillegommer' beschouw (ruim 54 jaar hier woonachtig) heb ik aan deze 15 Hillegomse families - bescheiden als ik ben - mijn éigen kwartierstaat toegevoegd.
Aangezien dit onderzoek zeer tijdrovend is, zal het enige jaren vergen vˇˇrdat alle 15+1 genoemde families zijn uitgezocht. Op dit moment zijn - naast mijn eigen kwartierstaat - 5 families geheel uitgewerkt.
Omdat de stamboomoverzichten als frames zijn opgebouwd (combinatie van verschillende deelpagina's binnen één venster), worden ze in een apart tabblad geopend. Binnen dat tabblad kunt u naar hartelust door de verschillende personen browsen, waarbij alle personen aan kinderen, partners en ouders zijn gekoppeld (voor zover aanwezig).
Door dit aparte tabblad te sluiten komt u weer in het hoofdmenu uit.

De volgende families komen in het boek voor:

01. Berbee (nog uit te werken)

09. van Maris (nog uit te werken)

Kwartierstatenboek

Keukenhof
Hoewel ik bij mijn naspeuringen de meeste zorgvuldigheid heb betracht is het niet uitgesloten dat hierin onjuistheden voorkomen. Mocht dat het geval zijn dan stel ik het op prijs om mogelijke fouten, aanvullingen en opmerkingen van u te ontvangen. Via het contactformulier kunt u daarover met mij in contact komen.

02. van Dam (nog uit te werken)

10. MŘlstegen (gereed)

03. van Kampen (nog uit te werken)

11. Otte (nog uit te werken)

04. Koppers (gereed)

12. van der Reep (gereed)

05. Langeveld (gereed)

13. van Roode (nog uit te werken)

06. van der Lans (nog uit te werken)

14. Seijsener (gereed)

07. Lemmers (nog uit te werken)

15. Zeestraten (nog uit te werken)

08. van Lierop (nog uit te werken)

016. Zwaan (gereed) *

*"Zwaan" is extra toegevoegd; komt niet in boek voor.

Via de contactpagina (Menu Info- & hulpmiddelen) kunt u mij uw opmerkingen melden. Ik ben u zeer erkentelijk voor uw eventuele op- en aanmerkingen.

search engine by freefind advanced
Ontwerp: OneSwan 2024 OneSwan Laatst bijgewerkt: juni 2024