Foto's van Hillegom

Familie zwaan - Genealogische/Historische site van Dick Zwaan

Mijn site bevat stambomen van families Swaan, Swaen of Zwaan, info over Hillegom en Hillegommers. Via het menu hieronder zijn alle pagina's direct te bereiken.

Free track counters
Lovely Counter


Hillegom


NS Station Hillegom
Gemeentevlag Hillegom
Hillegom Dorpsplein


In deze sectie wordt nadere informatie over Hillegom (specifiek) en de Bollenstreeek/-handel (algemeen) gegeven

  1. Geschiedenis: Een artikel waarin in vogelvlucht het ontstaan en de ontwikkeling van het dorp Hillegom wordt verteld.
    Ook wordt hierin terloops het ontstaan van de bollenkwekerij en -handel genoemd.
  2. Literatuurlijst: Over Hillegom, de Bollenstreek en de (bloem)bollenhandel zijn in de loop der jaren vele boeken verschenen. Een groot aantal daarvan (100+) zijn inmiddels in mijn bezit. In de literatuurlijst een opgave van publicaties waarover ik momenteel beschik. In enkele gevallen wordt via een interne link over een bepaald boek een nadere omschrijving gegeven.
    Ps. Mijn deze boeken zijn logischerwijs niet te koop, maar als iemand titels heeft waarover ik nog niet beschik, houd ik me aanbevolen.......
  3. Nuttige Links: Er zijn diverse sites met informatie over Hillegom en de directe omgeving. Op die pagina heb ik er een aantal genoemd.
    Aanvullingen (non-commercieel) en meldingen van eventueel niet werkende links zijn altijd welkom. U kunt hiervoor mijn contactformulier gebruiken.Via de contactpagina (Menu Info- & hulpmiddelen) kunt u mij uw opmerkingen melden. Ik ben u zeer erkentelijk voor uw eventuele op- en aanmerkingen.

search engine by freefind advanced
Ontwerp: OneSwan 2024 OneSwan Laatst bijgewerkt: juni 2024