Foto's van Hillegom

Familie zwaan - Genealogische/Historische site van Dick Zwaan

Mijn site bevat stambomen van families Swaan, Swaen of Zwaan, info over Hillegom en Hillegommers. Via het menu hieronder zijn alle pagina's direct te bereiken.

Free track counters
Lovely Counter


Stambomen opgedeeld in fiches

Uitleg stamboomfiches

Om inzicht te krijgen in de afzonderlijk gepubliceerde delen van mijn gegevensverzameling laat ik de afzonderlijke takken "Zwaan" en de gepubliceerde delen van het "Kwartierstatenboek van 15 Hillegomse families" ook zien als afzonderlijke bestanden, elk met enkele honderden tot vele duizenden indidivuele persoonsfiches.
Toegang tot deze fiches loopt via de menukeuzen  Stambomen Zwaan (krt)  en  H'gomse Stambomen (krt)  . Daaruit kun je één van de getoonde stambomen selecteren.

Welkomstscherm Namenlijst

Vervolgens opent zich een welkomstscherm (afb. 1).
In dit welkomstscherm wordt een korte biografie van hoofdpersoon gegeven en in het bovenste venster kunnen via de beginletters de achternamen van de tot de stamboom behorende personen geselecteerd worden (voorvoegsels horen bij de achternaam!). Kies één van de letters; dan opent links in het welkomstscherm een nieuw venster (afb. 2) met alle achternamen die met de gekozen letter beginnen.

Voornamen Namenlijst

Selecteer één van deze achternamen; dan verschijnt een overzicht met alle tot die naam behorende individuen met voornaam en evt. geboortedatum (afb. 3). Door op een voornaam te klikken wordt het fiche van deze persoon getoond (afb. 4)
Op dit fiche worden (voor zover bekend) de gegevens getoond van deze persoon, diens partner, ouders, broers, zusters en kinderen. Via een blauw gekleurde naam kan ook doorgeklikt worden naar diens persoonlijke fiche etc., zodat een familie in zijn geheel, maar via aparte fiches, geraadpleegd kan worden.

Alles gebeurt in een apart tabblad; zodra je dit tabblad sluit kom je weer terug in het hoofdscherm van Familiezwaan.nlVia de contactpagina (Menu Info- & hulpmiddelen) kunt u mij uw opmerkingen melden. Ik ben u zeer erkentelijk voor uw eventuele op- en aanmerkingen.

search engine by freefind advanced
Ontwerp: OneSwan 2024 OneSwan Laatst bijgewerkt: juni 2024