Foto's van Hillegom

Familie zwaan - Genealogische/Historische site van Dick Zwaan

Mijn site bevat stambomen van families Swaan, Swaen of Zwaan, info over Hillegom en Hillegommers. Via het menu hieronder zijn alle pagina's direct te bereiken.

Free track counters
Lovely Counter


Uitleg Databases: Stamboom

Definitie van een stamboom

Spreuk

Volgens Wikipedia: "Bij voorouderonderzoek is een 'stamboom' een grafisch overzicht van voorouders, nakomelingen en hun partners in een boomvorm. De oudste voorouder (stamvader) wordt in de wortel of in de stam geplaatst. Dit is dan de probandus van de stamboom. Vaak wordt een echtpaar als probandus genomen. De kinderen van dit echtpaar vormen dan de hoofdtakken, de kleinkinderen de zijtakken en de vruchten. De laatst-overlevende met de familienaam noemt men 'stamhouder'.

Hoe verwerk ik mijn gegevens?

De persoonsgegevens, die de bron vormen voor een (grafische) stamboom worden opgenomen in een database. Dit kan een eenvoudige database zijn in de vorm van een Ms Word-, of Ms Excelbestand (of vergelijkbare programma's), opgenomen zijn in een databaseprogramma (Ms Access of equivalenten) of in een zgn. PHP-Database. (PHP: Hypertext Preprocessor is een scripttaal, die bedoeld is om op webservers dynamische webpagina's te creëren.)

In mijn geval noteer ik de gegevens - nadat ik deze opgezocht en gecontroleerd heb - in een Ms Access-database. Als ik een volledige familie of familietak op deze wijze heb opgenomen, voer ik de gegevens op in mijn Geneanet-account (http://gw.geneanet.org/dickduck). Omdat Geneanet (voor mij) niet genoeg selectie-, manipulatie- of outputmogelijkheden heeft, exporteer ik het totale bestand vanuit Geneanet in een zgn. Gedcom-bestand. (De benaming GEDCOM is een acroniem voor GEnealogische Data COMmunicatie). Vervolgens importeer ik dit bestand in de toepassing Aldfaer. Dit is Nederlandse - gratis - software, waarin je zowel je gegevens handmatig kunt invoeren, maar ook via een Gedcom-bestand kunt importeren; je kunt je bestand op onlogische feiten laten controleren; je kunt er ook voor kiezen diverse fraaie lijsten, selecties etc. te exporteren (naar Doc, html, pdf etc.).
Grafische Stamboom Dit lijkt veel werk, maar de meeste tijd gaat toch zitten in het uitzoeken van de brongegevens. De omzetting van Geneanet naar Aldfaer is in minder dan een half uur geregeld.

Welke gegevens zijn in mijn database opgenomen?

Centraal in mijn database staan personen met de naam Zwaan en daarvan afgeleide c.q. op andere wijze geschreven namen (de/van de/van der Zwaan, Swaan, Swaen etc.). Hieronder ook mijn eigen stamboom (van ± 1545 t/m 2024). Daarnaast ook een aantal grotere takken (meer dan 100 personen) met één van de genoemde namen.

Als extra informatiebron heb ik het boek Kwartierstatenboek van 15 Hillegomse Families (Auteurs: Tonny Nieuwenhuizen-Fransen, Thea Steenvoorden-Lagerweij & Cock Lemmers. Uitgegeven 2001 door "Stichting Vrienden van Oud Hillegom") - met toestemming van de uitgever - gebruikt als bron van mijn database. Bij de totstandkoming van dat boek waren nog niet alle gegevens aanwezig (behalve dan in de nog bestaande 'papieren' archieven). Sinds die tijd is veel meer informatie gedigitaliseerd beschikbaar. Ik ben begonnen om meer gegevens en meer personen te vinden dan degenen die in het boek voorkomen. Omdat dit een uiterst tijdrovend karwei is, zijn er momenteel (juni 2024) pas vijf families volledig in kaart gebracht. Uiteindelijk (ca. 2028) zullen alle 15 families via mijn site beschikbaar komen. Het ligt voor de hand dat dit een meerjarenplan is.

Wil je zelf ook je eigen stamboom beginnen?

Als je zelf ook wilt beginnen met het uitzoeken van je stamboom, maar je niet weet waar en hoe je moet beginnen, dan kan ik je misschien op weg helpen. Ik heb namelijk een korte handleiding gemaakt die je daarin op weg kan helpen. Deze handleiding vind je onder menukeuze Info-/hulppagina's als Handl Genealogie. Daar vind je ook een lijst met plaatsnamen zoals ik deze in al mijn stambomen gebruik. Deze wordt o.a. in de handleiding genoemd. Wellicht kan je daarmee een start maken bij deze verslavende hobby.Via de contactpagina (Menu Info- & hulpmiddelen) kunt u mij uw opmerkingen melden. Ik ben u zeer erkentelijk voor uw eventuele op- en aanmerkingen.

search engine by freefind advanced
Ontwerp: OneSwan 2024 OneSwan Laatst bijgewerkt: juni 2024