Foto's van Hillegom

Familie zwaan - Genealogische/Historische site van Dick Zwaan

Mijn site bevat stambomen van families Swaan, Swaen of Zwaan, info over Hillegom en Hillegommers. Via het menu hieronder zijn alle pagina's direct te bereiken.

Free track counters
Lovely Counter

Beeldmateriaal "Oud Hillegom"


Op deze pagina verzamel ik video's en fotomateriaal, die betrekking hebben op het "oude" Hillegom en directe omgeving.
Vrijwel alles is gevonden op YouTube. Daarom mag aangenomen worden dat er geen rechten (meer) op rusten. Wanneer iemand meent recht te hebben op één of meer publicaties op mijn site, neem dan via de contactpagina contact met mij op om hierover afspraken te maken.

Indien bekend heb ik de namen vermeld van degenen die in de betreffende video's zijn vermeld. Veel materiaal is oud en soms van mindere kwaliteit. Zelf heb ik sporadisch aan de video's extra informatie toegevoegd en/of getracht de kwaliteit enigszins te verbeteren. In de tabel hieronder worden de video's nader toegelicht met relevante informatie. Totaal bijna 1½ uur kijkplezier.
Als je zelf nog (digitale) films over "Hillegom vroeger" hebt en deze beschikbaar wil stellen kunnen deze ook opgenomen worden op deze pagina, zodat ook anderen jullie films kunnen bekijken. Via de contactpagina kun je hierover met mij contact opnemen.

Omdat niet elke browser over Flash beschikt en om serverbelasting bij streaming video te voorkomen worden video's gedownload zodra je op het icoon van de video klikt. Je kunt dan zelf de video op je gemak bekijken met de videoplayer die je zelf hebt. Ook kun je de gedownloade video's opslaan. Alle video's zijn gegarandeerd virusvrij!


Video Duur Filmmaker Informatie Kwal. 1   Video Duur Gemaakt door Informatie Kwal.
Hillegom Toen Deel 1 29:22 St. Vr. van Oud Hillegom Commentaar: Aleid de Graaff M/R   Hillegom, zoals het vroeger was 04:44 WEDY Productions Fotocollage van oude foto's en ansichten G
NZH-Tramrit Leiden-Bennebroek 03:29 Onbekend Blauwe Tram serie A600 G   Hillegom, wat is er te zien? 06:51 Han Agerhof Oude & nieuwe opnames in foto & video R/G
"The Beatles" in Hillegom 03:15 Onbekend TV-opname in Treslong "She loves you" R/G   Den Hartogh Ford Museum 06:08 Konieck (deels) Originele fotoslide-show Konieck aangevuld met extra foto's G/Z
Bloemencorso 1957 en 2009 04.16 Onbekend& Crescendo" (TV-)Beelden corso 1957: Weerestein- & 2009: Hoofdstraat G   Winterse rit door Hillegom 03:28 Onbekend Opname van vóór 1989 Z
Bollenstreek: Vroeger & Nu 09:34 Simon van Dijk Overzicht bollenteelt en bollenarbeid(ers), vroeger en nu R/G   Torenbrand Maartenskerk 1978 13:50 Henk van Aalst Opname brand en het verwijderen van de torenklokken R/G
"Hell Drivers" in Hillegom 02:28 Eigen opname Stuntteam "Hell Drivers" op Henri Dunantplein M/R            

1Kwal. (kwaliteit video): M = Matig; R = Redelijk; G = Goed; Z = Zeer Goed.Via de contactpagina (Menu Info- & hulpmiddelen) kunt u mij uw opmerkingen melden. Ik ben u zeer erkentelijk voor uw eventuele op- en aanmerkingen.

search engine by freefind advanced
Ontwerp: OneSwan 2024 OneSwan Laatst bijgewerkt: juni 2024