Ronde animated Zwaan
 

1. INDEXPAGINA INSTRUCTIES HTML ⇒ GENEANET

De bedoeling van deze instructies is om een gebruiker bekend te maken hoe je met behulp van HTML en binnen de regels die Geneanet zelf heeft bepaald toch bepaalde delen van je informatie op Geneanet een eigen 'gezicht' te geven. Hiertoe heb ik een zestal korte (2 á 3 A4-tjes) instructies gemaakt die jullie uitleggen hoe HTML hiervoor gebruikt kan worden.


Een algemene opmerking: ondanks dat ik heb getracht e.e.a. zo duidelijk mogelijk uit te leggen en de gebruiker heb gewezen op mogelijke gevaren en 'vreemde' wendingen neem ik geen enkele verantwoording voor de uiteindelijke resultaten in Geneanet. Elke aanpassing van Geneanet gebeurt op eigen risico van de gebruiker zelf.


Onderdelen

De instructies bestaan uit 6 afzonderlijke (elkaar opvolgende) onderdelen (2 t/m 7).
Daarnaast zijn er nog 3 extra toevoegingen (6 t/m 10), die van pas kunnen komen bij het uitzoeken van genealogieën en het publiceren daarvan op Geneanet (of een ander platform).
Deze 9 onderdelen kunnen via het menu hierboven worden geselecteerd.
Elk onderdeel (1 t/m 7) wordt in ditzelfde tabblad geopend, waarbij het menu zichtbaar blijft; PDF-bestanden (8 t/m 10) worden in een apart tabblad geopend.
Dit kan iets langer duren i.v.m. de omvang van de documenten (afhankelijk van de snelheid van je internetverbinding).


Deel Inhoud Korte omschrijving
1 Index De indexpagina die je nu bekijkt.
2 Voorbereiding Bedoeling van deze instructies, kennismaking met en installatie & customizing van HTML-Editor HTML-Kit.
3 Kennismaking HTML & editor Kennismaking met HTML-begrippen, uitleg werking HTML-Kit, lijst met speciale tekens en accenten.
4 Tekstaanpassingen Opmaak van tekst en uitleg wat, waar en hoe e.e.a. in Geneanet is in te passen. Opmaak-kenmerken: vet - cursief - onderstreept en gekleurde tekst.
5 Hoofdstukkoppen & lijsten/opsommingen Gebruik en maken van hoofdstukkoppen in de tekst, maken van lijsten met genummerde en ongenummerde opsommingen, geneste lijsten.
6 Tabellen Maken van diverse soorten tabellen en uitleg verdere verfijning van tabellen.
7 Foto's, documenten en akten toevoegen Toevoegen van foto's, documenten, akten en illustraties aan de diverse onderdelen in Geneanet, e.e.a. binnen de mogelijkheden die binnen Geneanet hiervoor aanwezig zijn.
8 Voorbeelden HTML-codes Een opgave (PDF) van (door mij) veel gebruikte constructies van HTML-codes, die voor meer gebruikers bruikbaar zijn. Deze worden middels voorbeelden en schermafdrukken uit zowel HTME Kit als uit Geneanet nader toegelicht. Deze voorbeelden zijn via kopieëren en plakken steeds opnieuw te gebruiken, c.q. op onderdelen aan te passen.
9 Plaatsnamenregister Een opgave (PDF) (peildatum medio 2024) met ruim 3.400 geografische benamingen (volgorde: Buurtschap/Streek, Plaats, Bestuurlijke Gemeente, Provincie, Land), waarvan ca. 1.545 Huidige en vroegere Nederlandse plaatsnamen, ca. 1.360 buitenlandse benamingen (exl. Zweden) en ca. 515 Zweedse plaatsnamen. Deze lijst is bijgewerkt met alle (bekende) gemeentelijke en regionale herindelingen t/m 1 januari 2024. Deze lijst wordt regelmatig vernieuwd (minimaal 1 x per jaar).
Deze lijst kan gebruikt worden bij het (uniform) vermelden van plaatsnamen bij geboorte, doop, huwelijk, overlijden en begraven.
10 Handleiding Genealogie Korte handleiding (PDF) voor de (beginnende) onderzoeker met handvatten hoe te beginnen; 4-stappen-plan; opzoeken van akten in gemeentelijke, regionale, landelijke en internationale archieven; mogelijkheden tot verwerking van gevonden gegevens; algemene info stamboomonderzoek en benoeming voorouders.


Als alle opgemaakte tekst geheel naar verwachting is, kun je deze (vanuit tabblad Editor) kopiëren en in het betreffende Geneanet-veld plakken. Controleer wel of het resultaat in Geneanet overeenstemt met de Preview in HTML-Kit. Als dat zo is, hoef je het 'origineel' in HTML-Kit niet langer te bewaren.

Heb je op- of aanmerkingen, aanvullingen, correcties? Laat het me weten via een mailtje (klik >>) stuur mail Alle reacties worden beantwoord!

Zwemmende Zwaan

Laatst geactualiseerd: april 2024

Dickduck 2019