Free track counters
Lovely Counter
Foto's van Hillegom

Uittreksels burgerlijke stand Gemeente Hillegom 1811 t/m 1882

Door de Gemeente Hillegom zijn vanaf het instellen van het Bevolkingsregister in 1811 (verplicht) registers bijgehouden van elke geboorte, elk huwelijk en elk overlijden.
Deze registers zijn inmiddels gedigitaliseerd en opgeslagen in het regionaal archief in Leiden en ook beschikbaar via Familysearch.com (Utah-USA).

J. Pit (http://www.janpit.com/stam/xdata) heeft deze digitale registers van 1881 t/m 1882 in transcriptie uitgewerkt.
In samenwerking met de 'Stichting Vrienden van Oud Hillegom (SVvOH)' is voor de periode 1811-1882 een afstemming/controleslag met hun gegevens doorlopen. Vanwege de vele honderden uren werk zijn de transcripties vanaf 1882 het cultureel eigendom van de SVvOH en mogen daarom (nog) niet worden gepubliceerd.

De transcripties van 1811 t/m 1882 zijn wel vrij publiceerbaar. Het betreft hier 10.636 records, verdeeld over geboorte (5.596), Huwelijk (1.083) en overlijden (3.957).
Vanuit deze transcripties heb ik de lijsten getransformeerd tot "losse" kaarten, waarbij per evenement (geboorte, huwelijk, overlijden) alle gegevens uit het bronregister zijn vermeld. De beschikbare bestanden zijn gesplitst in tijdseenheden van 10 jaren en zijn uitgevoerd als doorzoekbaar HTML-document. Zoeken gebeurt met de standaard zoekfunctie van je browser of via het algemene zoekvenster rechtsonder.


Momenteel zijn de volgende 7 jaar'vensters' beschikbaar:

  1. 1811-1820 - Geboorte, huwelijk en overlijden
  2. 1821-1830 - Geboorte, huwelijk en overlijden
  3. 1831-1840 - Geboorte, huwelijk en overlijden
  4. 1841-1850 - Geboorte, huwelijk en overlijden
  5. 1851-1860 - Geboorte, huwelijk en overlijden
  6. 1861-1870 - Geboorte, huwelijk en overlijden
  7. 1871-1882 - Geboorte, huwelijk en overlijden

Via de menubalk kan een keuze worden gemaakt voor het soort evenement en daarbinnen voor de beschikbare jaarvenstersVia de contactpagina kunt u uw op-/aanmerkingen melden. Ik ben u zeer erkentelijk voor uw bijdragen.

search engine by freefind
Ontwerp: OneSwan 2016   Laatst bijgewerkt: 22 februari 2021